Бакалаврын мэргэжлүүдийн танилцуулга

1. Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи :


2. Цахилгааны инженер :


3. Уул уурхайн ашиглалтын технологи :


4. Мэдээллийн технологи :


5. Механик инженер :


6. Авто инженер :


7. Металлурги, металын технологи :

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах