Механикийн тэнхим

Тэнхимийн зорилго :

Нийгмийн болон ажил олгогчдын хэрэгцээнд нийцсэн, мэргэжлийн хувьд өргөн мэдлэгтэй, мэргэжлээрээ цаашид үргэлжлүүлэн суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй, аливаа үйлийг зөв гүйцэтгэх дадал бүхий төгсөгчдийг таатай орчинд суралцуулан төгсгөх.

 

Тэнхимийн зорилт :

 • Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх
 • Үр дүнд суурилсан сургалтыг хэрэгжүүлэх
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чадавхийг сайжруулах
 • Мэдлэгтэй, чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэх

 

Үүсэл хөгжлийн тойм :

 • 1999 онд Техник, технологийн тэнхим нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан.
 • 2006 – 2013 онд үйл ажиллагаа өргөжин Механикийн профессорын баг нэртэйгээр ажиллах болсон.
 • 2014 – 2016 онд Цахилгаан болон механикийн тэнхим нэгдэж Цахилгаан – Механикийн тэнхим нэртэйгээр хамтран ажиллах болсон.
 • 2017 онд бүтэц зохион байгуулалтын шинэчлэлтээр “Механикийн тэнхим” нэртэйгээр ажиллаж байна.

Үйл ажиллагааны чиглэл :

            Өнөөгийн байдлаар тус тэнхимд механик, авто инженер, үйлдвэрлэлийн механикжуулалтын чиглэлүүд хамаардаг ба сургалт, эрдэм шинжилгээ, төсөл, хөтөлбөрт ажлууд, нийгэм, олон нийтийн болон бусад ажлуудыг гүйцэтгэж ажиллаж байна.

Сургалт :

            Сургалтын үйл ажиллагааг мэргэжлийн сургалт, бакалаврын, магистрын сургалт гэсэн 3 үндсэн чиглэлээр явуулдаг. Үүнд :

Бакалаврын түвшинд :

 • Механик инженер
  • Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн инженер /өдөр, эчнээ/
  • Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт /өдөр/
 • Авто инженер /өдөр, эчнээ/

Магистрын түвшинд :

 • Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн инженер
 • Автын инженер

Мэргэжлийн сургалтын чиглэлүүд :

 • Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн засварчин
 • Хүнд машин механизмын засварчин
 • Метал боловсруулах суурь машины оператор
 • Хүнд машин механизмын оператор
 • Гагнуурчин
 • Насосны машинч
 • Гүүрэн краны оператор

 

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэл :

            Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагаа, засварын системыг боловсронгуй болгох, автомашины хийцийн өөрчлөлт, сэргээн засварлах технологи, холхивчны ашиглалт, хаягдал резиныг дахин ашиглах, хотын замын хөдөлгөөний зохион байгуулалт

 

Тэнхимийн дэргэдэх клуб :

 • Залуу зохион бүтээгч (автомашины) клуб
 • Нисэх засварын клуб
 • Аргамаг клуб (Морин хуурын клуб)

Багшлах бүрэлдэхүүний тухай мэдээлэл :