Дотоод хамтын ажиллагаа

"Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн ДОТООД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААТАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ:

Д/д

Гэрээний нэр

Батлагдсан огноо

Хүчинтэй хугацаа

Гэрээний нөхцөл /зорилго/

1

МАМБХ, ШУТИС-ийн ГУУС, ТС, МГТИС

2015/11/27

3 жил

Уул уурхайн салбарын Ашигт малтмал баяжуулалтын технологийн мэргэжилтэн бэлтгэх жишиг хөтөлбөр боловсруулах, судалгааны бааз суурьтай болох, харилцан мэдээлэл солилцох замаар үр дүнтэй, ажил хэрэгч, найрсаг хамтын ажиллагаа тогтоох, өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд тодорхой асуудлаар боломжит дэмжлэг үзүүлэх

2

Санхүү Эдийн засгийн Дээд Сургууль

2016/01/22

3 жил

Сургалт, эрдэм шинжилгээ судалгаа болон бусад чиглэлээр хамтран ажиллах.

3

 "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургууль болон Уул уурхайн хүний нөөцийн хөгжил төрийн бус байгууллага

2017/05/08

4 жил

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжилтэн бэлтгэх, бодит, зөв мэдлэг мэдээллийг олон нийт , зорилтод бүлэгт түгээх, сурталчлан таниулах, чанар, байгаль орчин, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын болон бусад удирдлагын тогтолцооны стандартыг түгээн дэлгэрүүлэхэд хамтран ажиллах

4

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ, ШУТИС

2017/07/28

3 жил

Их сургууль, компанийн хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулж, Сургалт-Эрдэм шинжилгээ-Үйлдвэрлэлийн цогцолборын хөгжлийн тодорхой үр дүнд хүрэхэд оршино

5

ШУТИС -ийн ЭХС

2017/12/11

"Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК, ШУТИС -ийн 5/116-17 тоот гэрээний жилд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ

ШУТИС-ийн ЭХС - цахилгаан систем автомажуулалт, БАТС- бизнесийн удирдлага болон менежмент,                 ГУУС- уул уурхайн чиглэлээр "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, магистрын сургалт судалгааны ажлыг хамтран зохион байгуулахад үүсэх харилцаа, эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлон зохицуулахад оршино

6

ШУТИС -ийн Геологи, уул уурхайн сургууль

2017/12/11

7

ШУТИС-ийн БАТС

2017/12/11

8

Ора металл ХХК

2017/09/04

1 жил

Хамтарсан төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлэх, онол практикийн бага хурал, сургалт зөвлөгөөн хамтран зохион байгуулах

9

Монгол- Германы ашигт малтмал технологийн дээд сургууль

2017/12/04

5 жил

Сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээний мэдээлэл солилцох, харилцан дэмжлэг үзүүлэх;
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хамтран гүйцэтгэх, лабораторийг хамтран ашиглах;
Оюутан, суралцагсдын дадлагын ажлыг хамтран зохион байгуулах;
Туршлага солилцох хамтын ажиллагааг дэмжих;
Хүний нөөцийн хөгжил, сургалтыг харилцан дэмжих;
Хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах;
Аливаа үйл ажиллагаа зохион байгуулахад шаардагдах үйлчилгээ, дэд бүтэц солилцох /лаборатори, номын сан, цахим сан, анги танхим г.м/.

10

Шинэ монгол технологийн дээд сургууль

2017/12/14

5 жил

Багш, оюутан солилцооны хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэх;
Багш нарын хамтарсан судалгааны ажлын чиглэл тогтоож хамтран ажиллах;
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн удирдлагуудад сурталчлан таниулах;
Ахлах сургуулийн сурагчдыг солилцох;
Төрөл бүрийн спорт, урлагийн арга хэмжээг хамтран зохион байгуулах;
 Багш нарын гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага судлах чиглэлээр хамтран ажиллах;
Шинэ Монгол Мабүчи тэтгэлгийн сан болон бусад Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр хамтран ажиллах;
Аливаа үйл ажиллагаа зохион байгуулахад шаардагдах үйлчилгээ, дэд бүтэц солилцох (лаборатори, номын сан, цахим сан, анги танхим г.м);
Хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.

11

Природа ХХК

2017/12/22

1 жил

Эрдэнэт үйлдвэрийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр сургалт судалгааны ажлын чиглэлээ жил бүр тодорхойлж хамтарсан төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлэх, Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр онол практикийн бага хурал, зөвлөгөөн, мэргэжлийн семинар, сургалт хамтран зохион байгуулах, Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил гүйцэтгэх зорилгоор лаборатори байгуулах