Удирдах зөвлөл, Бүтэц зохион байгуулалт

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн Ерөнхий захирлын 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/226 дугаар тушаалаар Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлагдсан.

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ы Ерөнхий захирлын 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/377 дугаар тушаалаар Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн Удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн баталсан. Үүнд:

Дарга:

 • Д.Дэлгэрбаяр , Ерөнхий захирлын хамтын ажиллагаа, нийгмийн асуудал хариуцсан орлогч

Нарийн бичгийн дарга:

 • Н.Манчук , "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн Сургалт хариуцсан орлогч захирал

Гишүүд:

 • О.Отгонбаяр, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын дарга
 • Х.Болдбаатар, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Хуулийн хэлтсийн дарга 
 • Д.Нарантуяа, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Эдийн засгийн бодлогын хэлтсийн дарга
 • Д.Өнөбат, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Нийгмийн харилцааны хэлтсийн дарга,
 • Т.Түмэн-Өлзий, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга
 • Б.Мөнхнасан, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Техникийн хэлтсийн дарга
 • Т.Намнан, ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал
 • Ц.Баяржаргал, Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
 • Д.Болор-Эрдэнэ, "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн Сургалтын албаны дарга
 • И.Хүрэлчулуун, Төгсөгчдийн холбооны дарга
 • Д.Туяа Монгол-21 сангийн тэргүүн
 • О.Ууганбаяр, "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн Оюутны зөвлөлийн дарга