Хүний нөөцийн алба

"Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн  Хүний нөөцийн алба нь хүний нөөцийн мэргэжилтэн, нарийн бичиг-бичиг хэргийн ажилтан гэсэн 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй ТС-ийн хүний нөөцийн бодлого, шилжилт хөдөлгөөн, ажиллагчдын нийгмийн асуудал, хөдөлмөрийн сахилга бат, ажлын цаг ашиглалт, ажиллагчдын сургалт, хөгжил,  урамшуулал, сахилгын шийтгэл зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх, санал гаргах зорилготойгоор ажиллаж байна.

 

Хүний нөөцийн албаны 2018 онд дэвшүүлсэн зорилтууд

  • "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн Хvний нөөцийн бодлогыг "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн хэмжээнд хэрэгжvvлэх, хvний нөөцийн хэрэгцээг судлах, хөдөлгөөнийг төлөвлөх, ажилтны нөөц бололцоог бүрэн дүүрэн ашиглах, ажиллах таатай орчныг бүрдүүлэх
  • Батлагдсан бүтэц, орон тооны дагуу ажиллах
  • Сургалт хөгжил, саналын систем, бүтээмжийг дээшлүүлэх 
  • Ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх
  • Ажилтнуудын нийгмийн идэвхи санаачлагыг дэмжих, тогтвортой эвсэг нэгдмэл хамт олныг бүрдүүлэх
  • Хамт олныг төлөвшүүлэх, спорт, соёл,  олон нийтийн ажлыг цогц байдлаар зохион байгуулах, компаниас зохиогдох уралдаан тэмцээнүүдэд идэвхитэй оролцох.
  • Гэмт хэрэг зөрчлөөс сэргийлэх, хөдөлмөрийн сахилгын зөрчлийг бууруулан ажиллах
  • Эрүүл мэнд хөтөлбөрийн хүрээнд өвчлөлийг бууруулах