ХАБЭА-н алба

ХАБЭА-н алба нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрхэмлэн “Монгол улсын үндсэн хууль”, “Хөдөлмөрийн тухай хууль”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль”, MNS OHSAS 18001:2012 стандартыг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн “Нэн түрүүнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал” бодлогыг хэрэгжүүлэн, сургуулийн нийт багш, ажилтнуудын ХАБЭА-н талаарх ажил үүргийн биелэлт, ажлын байрны болон ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.